Välkommen till Svenska Boxerklubben Södra lokalområdet!

Några av våra mål är att:

  • Erbjuda utställningar, utbildningar, träning, MH, korning, exteriörbeskrivningar och andra aktiviteter.
  • Vi ska stimulera medlemmar till att delta i dessa och andra aktiviteter.
  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxer-ägare i Skåne
  • Ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för våra medlemmarna.
  • Utöka tävlingsverksamheten.
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga.

Årets SLO-Boxer

Läs mer: Arets Slo boxer

 Glöm inte skicka in Bruks och Lydnadsresultat till LO-mästare senast 31/12-17

Läs mer: LO-mästare i Bruks och Lydnad

Glöm inte skicka in utställningsresultat till Vinstrikaste utställningsboxern senast 31/12-17

 

Läs mer: Vinstrikaste Utst-boxern statuter

Ansvarig utgivare: Ann Wanker
Organisationsnr: 802460-4517
PlusGiro: 21 66 90-8
Bankgiro: 5399-8704

Svenska Boxerklubben SLO
c/o Erik Sundberg
Sövdeborgsgatan 60
216 19 Malmö

Copyright © 2013 Svenska Boxerklubben, Södra Lokalområdet. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!