Välkommen till Svenska Boxerklubben Södra lokalområdet!

Litteraturlista

 • Aktivering – Smart lek med din hund, Nina Roegner
 • Aktivitetsboken, Memea Mohlin
 • Alfasyndromet, Anders Hallgren
 • Allt för hunden – stora boken om skötsel och omvårdnad, Carolin Davis
 • Din hunds beteende : i vardag och träning, Jan Gyllensten
 • Drivkraft och motivation, Anders hallgren
 • Från valp till stjärna, Maria Hagström
 • Fysträning för hund, Anna Holmgren, Marie Söderström-Lundgren & Stefan Rosén
 • Första hjälpen, Ylva Trygger
 • Hundens första år - från valp till unghund, Charlotte Swanstein
 • Hundens språk och flockliv, Lars Fält
 • Hundmassage & stretching : Låt tassarna vila, Anna Holmgren & Marie Söderström-Lundgren
 • Hundmatboken, Marie Sallander & Åke Hedhammar
 • Hundsjukdomar från A till Ö, Josefine Öberg
 • I samspråk med hunden-Lugnande signaler, Turid Rugaas
 • Inkallning är så mycket mera, Memea Mohlin
 • Kontaktkontraktet, Eva Bodfäldt
 • Lyckas med din hund i brukslydnaden : Lägre, högra och elitklass, Mette Klavenes
 • Lyckliga lydiga hundar, Anders Hallgren
 • Lydnadsboken, Memea Mohlin
 • Lydnadsträning i teori och praktik, Cecilia Köste & Morten Egtvedt
 • Lystra – från uppmärksam valp till tjänstvillig hund, Memea Mohlin
 • Med sikte på 10:an belöningsträning för lydnadsklass 1-elit, Nina Svartberg & Kenth Svartberg
 • Mental aktivering för din hund, Charlotte Swanstein
 • Nosarbete - en bok om spår och uppletande, Maria Hagström
 • Rehabilitering för hund, Anna Holmgren & Marie Söderström-Lundgren
 • Shaping/klickerträning, Anders Hallgren
 • Spårhunden, Inki Sjösten & Roland Sjösten
 • Sök i teori och praktik : för räddning, träning och aktivering, Cecilie Köste & Morten Egtvedt
 • Valpboken – grunden för positiv samvaro med din hund, Git Jering

Sekretesspolicy

Svenska Boxerklubben SLO hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom

Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Svenska Boxerklubben SLO. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Svenska Boxerklubben SLO förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Svenska Boxerklubben SLO's medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter

Svenska Boxerklubben SLO registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Cookies

Denna webbplats använder cookies, se mer under "Information angående cookies".

 

Cookies

Om Cookies på denna webbplats

Svenska Boxerklubben SLO använder sig inte av s.k. cookies på denna webbplats. Verktyget Joomla, i vilket webbplatsen är utvecklad, använder sig emellertid av cookies, t. ex. en s.k. "session cookie" för att hantera påloggningar. Likaså kan olika tredjepartsprodukter använda cookies. Vi använder ej heller dessa för att på något sätt lagra eller analysera information.

Att stänga av Cookies

Normalt kan du stänga av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Gör du detta kommer du begränsa funktionaliteten på denna och många andra webbplatser eftersom cookies används av de flesta moderna webbplatser. Ett bättre alternativ kan vara att använda ett antispyware-program för att ta bort oönskade cookies.

 Webmaster själv använder sig emellertid gärna av en eller annan cookie i spårskogen...

 

 

Copyright © 2013 Svenska Boxerklubben, Södra Lokalområdet. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Underkategorier

 • Klubben
 • Grupper

  Arbetet inom SLO bedrivs i olika grupper.

  Mentalgruppen arbetar med mentalbeskrivningar och korning.
  Under mentalgruppen finns:

  • Information om när och var vi arrangerar beskrivningar och korning samt anmälningformulär.
  • Regler och bestämmelser för respektive prov.
  • Bildspel från mentalbeskrivning.
  • Prioriteringsordning för korning.
  • Information för uppfödare.
  • Resultatformulär för MH och korning för medlemmar att skicka in
  • Resultat från våra MH:n samt korning.

  Tävlingsgruppen arbetar främst med lydnadsprov, men målet är att någon gång i framtiden arrangera ett bruksprov.
  Under tävlingsgruppen finns:

  • Lydnadsprov
  • VP Bästa Lydnadsboxer
  • Boxer-cupen
  • Träningstävlingsdagar
  • LO-mästare i bruks och lydnad
  • Bruksekipage
  • Lydnadsekipage
  • Resultatformulär till samtliga tävlingsformer för medlemmar att skicka in

  Utställningsgruppen arbetar med just utställningar. Vi har i dagläget en officiell boxerutställning samt en inofficiell för alla raser
  Under utställningsgruppen finns:

  • Officiell utställning samt anmälningsformulär
  • Vandringspris vid vår officiella utställning
  • Inofficiell utställning samt anmälningsformulär   
  • Vinstrikaste utställningsboxern
  • Exteriörprotokoll 
  • Regler för utställning
  • Resultatformulär för utställning

  Utbildningsgruppen arbetar med bruksläger, träningsträffar och andra utbildningar riktade till hundägare
  Under utbildningsgruppen finns:

  • Bruksläger
  • Kursen Samarbete - relation - lek
  • Anordna prova på Rallylydnad
  • Boxerträffar
  • Uppfödarutbildning för uppfödare och andra intresserade inom lokalområdet
  • Litterarturlista

  Medlemsgruppen arbetar med våra medlemsträffar och medlemsutskick.
  Under medlemsgruppen finns

  • Medlemsmöten
  • Medlemsträff med tipspromenad, boxer-race korvgrillning mm.
  • Medlemsblad ska skickas ut 2 ggr /år Julhälsning m kallelse till årsmöte skickas ut till samtliga medlemmar
  • Skicka välkomstbrev och senaste medlemsblad till nya boxerägare.
  • Skicka brev om att vi uppmärksammat att medlemmar inte betalat avgiften.

  PR-gruppen arbetar med att synliggöra klubben på olika sätt.

  • Deltar vid olika arrangemang med vår rasmonter.
  • Informera alla Boxerägare inom SLO om fördelarna med medlemskap i klubben.
  • Har hand om vårt förlagsmaterial, tex pins, T-shirt, boxerböcker, bildekaler mm.
 • Uppfödare
 • Aktiviteter
 • Nyheter

  Några av våra mål är att:

  • Erbjuda utställningar, utbildningar, träning, MH, korning, exteriörbeskrivningar och andra aktiviteter.
  • Vi ska stimulera medlemmar till att delta i dessa och andra aktiviteter.
  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxer-ägare i Skåne
  • Ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för våra medlemmarna.
  • Utöka tävlingsverksamheten.
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga.
 • Länkar
  undefined

Ansvarig utgivare: Ann Wanker
Organisationsnr: 802460-4517
PlusGiro: 21 66 90-8
Bankgiro: 5399-8704

Svenska Boxerklubben SLO
c/o Erik Sundberg
Sövdeborgsgatan 60
216 19 Malmö

Copyright © 2013 Svenska Boxerklubben, Södra Lokalområdet. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!