Välkommen till Svenska Boxerklubben Södra lokalområdet!

Förlagsmaterial

Årsböcker, T-shirt, dekaler, pins mm beställs hos Erik Sundberg porto tillkommer

Sv Boxerklubbens Årsböcker 100:-

1989-90 1995 1996 1997
2000 2001 arsbok2002 arsbok-2003

 

T-shirt 100:-

tshirt

 

Pins finns m guld- eller silvertext: 40:-

pins

 

Dekaler: 5:-

nr 1 dekal1

nr 2 dekal2

nr 3 dekal3

nr 4 dekal4

Nyckelring: 10:- st 

nyckelring

 

Sv Boxerklubben SLO dekal: 10:-

slo-dekal

 

Sv Boxerklubbens tygmärken 30:- 

 

Bildspel från medlemsträffen Boxerbus

21
22
23
24
29
31
36
41
42
43
44
45
46

 

PR-Medlemsgruppen

Ansvarig i gruppen: Amanda Persson
Erik Sundberg och Gun Grysell ingår

Mål för 2017

Öka antalet medlemmar och behålla befintliga.
Verka för att så många boxerägare som möjligt inom SLO:s verksamhetsområde är informerade om klubbens existens och de möjligheter ett medlemskap innebär. 
Vi ska ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för medlemmarna.
Se till att vi får en ny rasmonter för diverse evenemang och utställningar.

Delmål

 • Tydlig marknadsföring i kanaler som utskick, webbplats och facebook.
 • Synliggöra klubbens aktiviteter och arrangemang som utställningar och tävlingar genom att informera lokalpress, sätta upp notiser på brukshundsklubbar etc.
 • Fortsätta arbetet med att uppdatera och förnya vår rasmonter.
 • Synliggöra klubben på andra arrangemang genom att se till att informationsblad eller rasmonter finns tillgängliga och kan användas för PR/information.
 • Medlemsblad ska skickas ut 1 ggr/år.
 • Julhälsning m kallelse till årsmöte skickas ut till samtliga medlemmar.
 • Medlemsträff med tipspromenad, boxer-race, korvgrillning mm.
 • Skicka välkomstbrev och senaste medlemsblad till nya boxerägare.
 • Skicka brev om att vi uppmärksammat att de inte betalat avgiften vid utträden.
 • Arbeta för att flera av våra uppfödare vill stötta lokalområdet, genom sponsring.

 

   

   

   

  Ansvarig utgivare: Ann Wanker
  Organisationsnr: 802460-4517
  PlusGiro: 21 66 90-8
  Bankgiro: 5399-8704

  Svenska Boxerklubben SLO
  c/o Erik Sundberg
  Sövdeborgsgatan 60
  216 19 Malmö

  Copyright © 2013 Svenska Boxerklubben, Södra Lokalområdet. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!